* Cách ép quạ tinh :
- Đến Lorencia (tọa độ 122-110), t́m gặp một thằng áo xanh mặt khờ khờ đang hồn nhiên nô đùa với 1 con chim, nói chuyện với nó (đừng nói chuyện với con chim kẻo người ta tưởng điên hê hê), chọn chức năng Resurrect Spirit
- Bỏ vào cửa sổ : 1 Ngọc Chaos + 1 Ngọc Creation + 1 Linh hồn quạ tinh + 2 Ngọc Soul + 2 Ngọc Bless + 1 triệu zen.
- Tỉ lệ thành công là 60%. Nếu cảm thấy anh là người đầy may mắn hôm nay th́ nhấn Combine.
- Thành công: sẽ có một con quạ trống thiến. Thất bại: tiền mất tật mang.


* Cách ép chiến mă:
- Đến Lorencia (tọa độ 122-110), t́m gặp một thằng áo xanh mặt khờ khờ đang hồn nhiên nô đùa với 1 con chim, nói chuyện với nó, chọn chức năng Resurrect Spirit
- Bỏ vào cửa sổ : 1 Ngọc Chaos + 1 Ngọc Creation + 1 Linh hồn chiến mă + 5 Ngọc Soul + 5 Ngọc Bless + 5 triệu zen.
- Tỉ lệ thành công là 60%. Nếu cảm thấy anh là người đầy may mắn hôm nay th́ nhấn Combine.
- Thành công: sẽ có một con ngọ để cưỡi . Thất bại: tiền mất tật mang.

Chúc bạn thành công

Ḿnh đă ép thử nhưng toàn...